Piercing

Piercing (pirsing) cildin ve altındaki yağ tabakasının ya da kıkırdağın delinmesi ile takılan halka veya iğneler ile vücut sanatı ya da kişisel ifade şeklidir. Piercing kelimesiİngilizce kökenli olup, "sivri bir şeyle delmek" anlamını taşır.