Punk Dövmesi

Punk'ın temel felsefesi, olabilidğince özgürlüktür. Düşünce sistemi, bireycilik, otorite karşıtlığı şart olmamakla beraber; politik anarşi, özgür düşünce ve ahlakı içerir. Punk müziğin çıkışı da bu felsefelere dayanmaktadır. Günümüzde Punk Rock adıyla bilinen müzik tarzı tamamen bu ideolojiye dayanmaktadır.

Punk dövmeleri genelde özgürlüğü ve anarşiyi simgelediği için oldukça nazik modeller kullanabileceğiniz gibi, sert ve karmaşık modeller de kullanabilirsiniz. Zıtlıkları yanyana getirerek oluşturdugunuz bir dövme modelinde de Punk ideolojisini yansıtabilirsiniz.

Punk ideolojisi baska ideolojilerle birlite çokça anılmıştır. Bunlardan bazıları; liberal, sol liberal, sosyalizm, anarşist komünizm ve hatta neo-Nazizmdir. Bu tarz bir tattoo yaptırmayı düşünüyorsanız, bu ideolojilere ait farklı modelleri de kullanabilirsiniz.