Kartal Dövmesi

Kartallar, atmacagillerden (Accpitridae) familyasına üye, yırtıcı kuşlardır. Diğer yırtıcı kuşlara göre daha iri ve daha büyüklerdir. Gözbebeklerinin kafalarına oranla daha büyük olması bize onların gelişmiş görme yeteneklerinin ispatını verir. Yumurtadan çıkan yavrulardan iri olanı kardeşlerini öldürür. Anne ve baba bu durumu önlemek için hiçbir şey yapmazlar.

Kartallar birçok inanışta ve toplumlarda kendilerine çokça yer bulmuşlardır. Bu yüzden her inanış ve toplumda kartal tattoosunu taşıyan insanlarla karşılaşmak mümkündür. Mitolojide Tanrıların babası olarak bilinen ve en büyük Tanrı olan Zeus’un hizmet eden yırtıcı kuşudur. Yunan tarihinde özellikle savaşlarda gökte beliren kartal imgesini çokça görürüz. O Zeus’un kartalıdır. Gittiği ve konduğu yere göre kehanetler yazılırdı. Zeus’un kartalla özleşmesinin sebebi kartalların da Zeus gibi göklerin hakimi olmasındandır. Zeus’un en büyük yardımcılarıdır. Onun yıldırımlarını taşırlar ve yıldırımları atıldıktan sonra tekrar Zeus’a getirilerdi. Dövmenizde kartal ve yıldırımları birlikte resmettirebilirsiniz.

Bir başka masala göre, Sagitta (Okçuk) takımyıldızı Kartal’ı öldüren oku temsil etmektedir. Prometheus’u acısından kurtarmak için, Herkül oku öldürmüş olduğu Hydra’nın (Su yılanı) kanıyla zehirleyip Kartal’a fırlatmış ve onu öldürmüştür. Zeus ise sadık hizmetlerinden dolayı Kartal’ı gökyüzünde yıldızlar arasına koymuştur.

Almanlar da edebiyatlarında ve devlet unsurlarında kartala çokça yer vermiştir. Kartalın güç unsuru olmasını kendi askeri sistemleriyle özdeşleştirmişlerdir. Nazilerin de Roma İmparatorluğu gibi güç, yeterlilik, yetenek, dayanıklılık, disiplin ve zafer unsurlarından dolayı kendilerini kartala benzettiklerini söyleyebiliriz. Bu sebeplerden aynı ideolojiyi benimseyenlerin de vücudunda kartal dövmesini görmek hiç de şaşırtıcı değildir. Almanlar ünlü Nibelungen ve Gudrun destanlarında kartal imgesine yer vermişlerdir.

Kartal Türk Mitolojisinde ve Orta Asya Şamanizminde bir yıldıza tünemiş Tanrı Elçisi olarak kabul edilirdi.

Dövme yapımlarında oldukça sık kullanılan kartallar, bir yükseklik sembolü, güneş gibi ruhun sembolü ve genel olarak ruhsal prensibin sembolüdür. Gücün göklerdeki simgesidir, gök ile yer arasında hızlı bir şekilde gidip gelebilir ve güneşe gözünü hiç kırpmadan bakabilir. Kartal olmanın gereği yükseklere çıkmak ve yüksekten kuşbakışı denen bakışla olayları ve durumları değerlendirebilmektir. Yükseğe çıkmanın, yüksek fikirlerle olmanın yararı ise geniş bir açıdan bakmayı sağlamasıdır.

Kartal dövmesi, zaferin, gücün, yırtıcılığın, hızın, olaylara geniş açıdan bakmanın tek bir figürde birleşmesi olacaktır. Tanrılarla ilişkilendirilen bu kuşu tattoo olarak bedeninizde taşımak size de mutlaka manevi bir haz verecektir.