Hayat Ağacı Dövmesi

Yaşam Ağacı / Hayat Ağacı'nın kökeni tarih öncesine dayanmaktadır. Daha çok Asya Şamanist gelenekleri başta olmak üzre birçok kültürde bulunmaktadır. Her gelenekte veya kültürde farklıdır.

Hayat Ağacı bir dövme yaptırmayı düşünüyorsanız bu kültürleri detaylı bir şekilde incelemelisiniz. Örneğin Çin kültüründe yaşam ağacı dokuz dallı, dokuz köklü, dokuz göğe ve dokuz kaynağa dokunan bir ağaç olup, ölülerin bulunduğu öte-âlemi içerirken; Kafkas geleneklerinde, tepesi göğe değen bu ağacın kökünden bir pınar fışkırır. Bu tasvirlere bakacak olursak; her kültürün yaşam ağacı tasviri birbirinden farklıdır. Bu yüzden böyle bir dövme yaptırılmadan önce araştırılmalıdır.

Bu tarz tattoolarda, genelde siyah tonlar kullanılsa da; daha renklı veya daha sürreal çizimler kullanılabilir. Yaşam ağacı dövmesini tamamlayabilmek adına yaptırdıgınız kültüre ait simgeler kullanabilir ve bu tattooyu daha alamlı bir hale getirebilirsiniz.

Benzer Dövmeler