Güneş Dövmesi

Güneş Sistemi’nin merkezinde olan orta büyüklükteki bu yıldız kendi başına Güneş Sistemi’nin kütlesinin %99.8’ini oluşturur.

Yunan mitolojisinde Apollon;  müziğin, sanatın, şiirin, ateşin ve güneşin tanrısıdır. Apollon ve Artemis'in, güneş-ay ile özdeşleşmesi daha sonradan gerçekleşmiş, özellikle Romalılar döneminde bu anlayış kuvvetlenmiştir.

Türk mitolojisinde güneş, önceleri daha büyük bir öneme sahipti. Büyük Hun Devleti zamanında hem güneşe, hem de aya, ayrı ayrı saygı gösterildikten sonra, kurbanlar kesildiğini de biliyoruz. Türklerde güneş doğunun, ay da batının sembolüydü. Yönlerin isimleri de güneşin doğduğu ve battığı yerlerden ortaya çıkmıştır. Güneş ve Ay'ı tattoolarda birlikte kullananlar da oldukça fazladır.

Türklerde genel olarak, "Güneş-Ana" ve "Ay-Baba" deyimleri kullanılıyordu. Bu sebeple bütün masal ve efsanelerde, günesin dişi ve ayın da erkek olarak rol oynadığını görüyoruz. Altay Türklerinde genel olarak güneş sıcağın ve ay da soğuğun sembolü olarak görülür. İnsanların, gündüzleri sıcaktan yanarken; geceleri de soğuktan üşümeleri, bu inanışın doğmasına yol açan en önemli sebeplerinden biriydi. Dövme çizimlerinde de güneşin ışınlarını sıcaklık, ayı da karanlık bir yüzeye oturtmak soğuğu simgeleyecektir.

Mısırda ise Ra güneş tanrısıdır. Atmaca kafalı bir insan figürüyle resmedilmiştir. Dövmelerinizi bu şekilde de tasarlayabilirsiniz.

Güneş olmadan hayat olamazdı. Astroloji bu durumu insanların bireyselliği ile özleştirmiştir. Karakterlerimizi, amaçlarımızı, gururumuzu, canlılığımızı, sağlığımızı, başarımızı ve kalbimizi yönetenin güneş olduğunu belirtmiştir. Güneşin egomuz olduğunu söyler, kendimizi nasıl gördüğümüzü ve kendimize verdiğimiz değeri güneşle açıklar. Mitolojinin tersine güneşi erkek olarak tanımlar ve aslan burcunun yöneticisi olduğunu belirtir. Aslan figürünü merkeze alıp, yelelerini güneş ışınları şeklinde birleştirip bu iki figürü tek bir tattooda kullanabilirsiniz.

Güneş dövmesi yaptıranlar, öncelikle çevrelerine ışık saçacaklardır. Dünyadan görülen en parlak yıldız olan güneşi taşıyan insanlar da mutlaka dikkat çekeceklerdir. Canlılığı, hayatı, dişiliği, egoyu, sıcaklığı, Apollon’u tek bir figürde birleştirmek isteyenler mutlaka bu dövmeyi yaptırmalılar.